El quadern dels periodistes apocalíptics, integrats, optimistes i/o solidaris

EL QUADERN DELS PERIODISTES APOCALÍPTICS, INTEGRATS, OPTIMISTES I/O SOLIDARIS

21 oct 2021

La repressió franquista de la premsa a la nova revista 'Memòria'

Dos editors de diaris catalans van ser afusellats pels franquistes i un altre va morir a la presó. Els directors dels periòdics de Barcelona van marxar tots a l’exili, però alguns van tornar molt aviat i no els va passar gairebé res. La maquinària dels tallers va ser confiscada i repartida entre els nous diaris del Movimiento Nacional. Homes i dones de la professió que es van quedar al país patien la prohibició de treballar com a periodistes.

Molts d’aquests fets han estat poc estudiats i alguns es posen de relleu per primer cop.
Són històries amb noms i cognoms que ara es reuneixen en el primer número de la revista 'Memòria', una publicació de la Casa de la Premsa i la Fundació Periodisme Plural. Hi col·laboren grans especialistes com Elvira Altés, Jaume Fabre, Isabel Fernández Alonso, Jaume Guillamet, Josep Carles Rius, Carolina Serra, Gil Toll i Joan Manuel Tresserras.

La revista aborda la petja d’aquesta ferida en la transició a partir de la constatació que la democràcia no va reparar les arbitrarietats comeses amb la premsa republicana. Un debat entre els autors intenta respondre a la pregunta de si el sistema comunicatiu podria haver estat diferent si s’hagués volgut saldar el deute pendent.

'Memòria' és una publicació que vol projectar sobre la societat un feix de llum sobre un passat que ha estat durant dècades condemnat a la foscor. La història desconeguda de la premsa i els periodistes ha passat molt desapercebuda. Els mitjans de comunicació formen l’opinió pública i aquesta és la clau dels sistemes polítics democràtics. És del tot necessari saber quin paper jugava cadascú per conèixer realment el passat. 

Compreu el vostre exemplar per 10€ amb enviament gratuït a domicili en aquest enllaç.

No hay comentarios:

Publicar un comentario